Bruinvissen

In de Noordzee komen diverse walvissen voor. Sommige zijn bezoekers of dwaalgasten. Maar de Noordzee kent ook een aantal walvissoorten die als bewoner aangeduid mogen worden. De meest voorkomende tandwalvis in de Noordzee is de kleine, inheemse bruinvis.

De bruinvis heeft zijn naam niet mee, want het dier is zwart grijs van kleur en is een zoogdier en dus geen vis. Een volwassen bruinvis wordt ruim anderhalve meter groot. Bruinvissen leven niet in grote groepen zoals sommige dolfijnensoorten. Ze voeden zich met kleine vissen zoals sprot en grondels maar ook haringen lusten ze graag. Per dag moet een bruinvis tot wel 10% van het eigen lichaamsgewicht aan vis eten. Dat komt neer op zo’n 2 tot 5 kg vis per dag! Kalfjes worden doorgaans geboren in de zomerperiode en het geboorteseizoen kent een piek in de maanden juni en juli. Bij de geboorte weegt een kalfje zo’n 5 kg en is dan al 65-75 cm groot. Bruinvissen leven dicht onder de kust en zijn bij gunstige weersomstandigheden vanaf het strand en pieren soms zichtbaar. Wanneer de dieren dan naar de oppervlakte komen om adem te halen, zie je het kleine kenmerkende driehoekige rugvinnetje boven water uit komen.

Een bruinvis op het strand is altijd een dier in nood!
Wanneer je tijdens een strandwandeling een aangespoelde bruinvis, dolfijn of walvis aantreft, dan is het een dier in nood en heeft het dringend hulp nodig!!
De experts van SOS Dolfijn hebben hiervoor de volgende vier regels opgesteld:

  1. Blaasgat: Een bruinvis of dolfijn haalt adem met het blaasgat op zijn hoofd. Het dier op het strand is waarschijnlijk verzwakt en niet in staat te zwemmen. Als er water of zand in het blaasgat komt kan het dier verdrinken of stikken. Duw het dier daarom nooit terug en leg het altijd plat op de buik!
  2. Rust: Een bruinvis of dolfijn op het strand schrikt snel. Loop rustig, houd mensen en honden op afstand. Max 1-2 mensen bij het dier.
  3. Koelen: Een bruinvis of dolfijn op het strand krijgt het snel te warm. Koel het dier met water en natte doeken en zorg voor schaduw.
  4. Hulp! Bel direct SOS Dolfijn en zorg goed voor het dier tot de hulp ter plaatse is. Het noodnummer is 06-65098576. Dit is het alarmnummer van SOS Dolfijn en is dag en nacht bemand.

Verzorg het dier totdat een opgeleide EHBZ-medewerker ter plaatse is om de zorg over te nemen.

SOS Dolfijn

Stichting SOS Dolfijn is een noodhulp- en natuurorganisatie gespecialiseerd in het verstrekken van noodhulp aan walvisachtigen. SOS Dolfijn biedt hulp aan bruinvissen, dolfijnen en walvissen in nood die levend op de Nederlandse kust terecht komen of dreigen te stranden. Een ervaren team van specialisten staat dag en nacht paraat en tientallen vrijwilligers zijn beschikbaar om te assisteren bij het opvangwerk. Ook worden gestrande dieren uit omringende landen zoals Frankrijk, Duitsland en België opgevangen. SOS Dolfijn is wereldwijd een expert in opvang en rehabilitatie van kleine walvisachtigen, voornamelijk bruinvissen, met ongeëvenaarde succespercentages en aantallen dieren die na een succesvol herstel worden teruggebracht naar de natuur. Naast advies, noodhulp en opvang richt de stichting zich op natuurbescherming middels onderzoek, educatie en maatschappelijke actie. Vanzelfsprekend speelt de bescherming van walvisachtigen in de Noord- en Waddenzee hierbij een prominente rol.

Bel nu